Избранное

Առաքելոց վանքի կռիվը

1890-ական թթ. սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի կազմակերպած հայերի զանգվածային ջարդերից հետո թվում էր, թե արևմտահայությունն ի վիճակի չէ դիմադրել օսմանյան բռնապետությանը և համակերպվէլ է իր դրության հետ: Սակայն արևմտահայությանը չէր լքել ազատագրվելու գաղափարը: Երկյուղելով նոր ելույթներից, թուրքական կառավարությունը միջոցների է դիմում արգելելու ազատագրական շարժումները: Այդ նպատակով օսմանյան իշխանությունները Կովկասից ստվար թվով մահմեդական ժողովուրդների են բնակեցնում Արևմտյան Հայաստանում:

Հայ բնակչությանը մնում էր միայն իր իրավունքները պաշտպանել զինված պայքարի միջոցով: Զոհված հայդուկներին փոխարինելու են գալիս նորերը: Օսմանյան բռնապետության դեմ ուղղված շարժումը շարունակում էին ղեկավարել ազգային կուսակցությունները՝ հատկապես Դաշնակցությունը: Աղբյուր Սերոբի սպանությունից հետո արևմտահայության ինքնապաշտպանության գործի կազմակերպումը Տարոնում գլխավորում են Անդրանիկն ու Հրայրը:

Ժողովրդի մարտական ոգին բարձրացնելու նպատակով Անդրանիկը 37 հայդուկների հետ որոշում է ամրանալ Մուշ քաղաքից ոչ հեռու գտնվող Առաքելոց վանքում: Նման բացահայտ մարտահրավերով Անդրանիկը և Գևորգ Չաուշը ապացուցում էին, որ պայքարը շարունակվում է:

1901թ. նոյեմբերի 3-ին հայդուկները հասնում են Առաքելոց վանք: Նրանց են միանում երկու տասնյակ զինված գյուղացիներ: Միացյալ ուժերով նրանք ձեռնամուխ են լինում վանքի ամրացման աշխատանքներին:

Օսմանյան իշխանությունները, տեղեկանալով այդ մասին, զորք են ուղարկում վանքում ամրացած հայդուկներին պատժելու համար: Թուրք զինվորները և նրանց միացած մահմեդական զինված ջոկատները վանքն ամուր օղակում են: Եկուստեք փոխհրաձգություն է սկսվում: Չնայած կառավարական ուժերի թվային մեծ գերակշռությանը, նրանց չի հաջողվում գրավել վանքը: Բազմաթիվ թուրք զինվորներ են ընկնում վանքը գրոհելիս:

Տեսնելով, որ զենքի ուժով հնարավոր չէ ընկճել հայերին, թուրքական հրամանատարությունը դիմում է բանակցությունների` առաջարկելով նրանց ներկայացնել իրենց պահանջները:

Առաքելոց վանք մտած կառավարական պատվիրակությանը Անդրանիկը ներկայացնում է իրենց պահանջները: Դրանք էին՝ ներում շնորհել քաղաքական բանտարկյալներին, տասանորդ տուրքի հավաքումը կատարել հայ գյուղացիների միջոցով, քրդերի զավթած գյուղերը վերադարձնել իրենց տերերին, զինաթափել հայկական բնակավայրերը ասպատակող քուրդ ելուզակներին և այլն:

Ներկայացված պահանջներից կատարվում է միայն առաջինը: Բանտից ազատ են արձակվում 31 հայ բանտարկյալներ: Սակայն պատվիրակության հեռանալուց հետո հակառակորդը վերսկսում է հրաձգությունը, և մարտը բորբոքվում է նոր թափով: Թուրքական անընդմեջ հարձակումներն ապարդյուն էին: Հակառակորդին չի հաջողվում ճեղքել հայերի պաշտպանությունը: Թուրքերի բանակատեղիում համաճարակ է բռնկվում: Հայերի դրությունը ևս ծանր էր, սպառվում էր զինամթերքը: Ուստի Անդրանիկն ու իր զինակիցները որոշում են ճեղքել պաշարումը: 1901թ. նոյեմբերի 27-ի ձյունածածկ գիշերը, քողարկվելով սպիտակ սավաններով, հայդուկները կարողանում են դուրս գալ վանքից և հեռանալ:

Առաքելոց վանքի կռիվը լայն արձագանք գտավ: Այն ցույց տվեց, որ համիդյան ջարդերը չեն կարողացել մարել արևմտահայության ազատատենչ ոգին: Սկսվում է հայկական ուժերի համախմբում: Արևմտյան Հայաստանում ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու նպատակով կազմվում է ղեկավար կենտրոն:

Обозначение времени.

Обозначение времени.

Чтение и обсуждение текстов стр. 119-121.

russian-numbers

366deb6f481e95c05387b28844deceed

Обозначение времени.
1) 7.05; 8.10; 10.20; 11.25; 12.30; 13.35; 14.40; 16.50; 17.55; 21.15; 22.10; 23.55.
2) 5.02; 6.08; 9.12; 10.17; 11.21; 12.27; 13.34; 14.37; 15.43; 16.46; 17.51; 18.59.

Мягкий знак в числительных.
Screenshot 2018-12-18 at 09.32.45 — Edited

Упражнение 1. Измените конструкцию предложений, заменяя
деепричастие глаголом.
Образец: Окончив работу, я буду отдыхать.
Я окончу работу и буду отдыхать.

 1. Написав письмо, я поехал на почту. 2. Закончив работу, он отдыхал.
 2. Стоя, он читал письмо. 4. Отдыхая, Анвар слушал музыку. 5. Поняв задачу, он быстро еѐ решил. 6. Читая книги, он узнавал жизнь. 7. Разговаривая, мы шли медленно по парку. 8. Читая текст, преподаватель объяснял слова.
  Упражнение 2. Замените деепричастный оборот придаточным
  предложением.
  Образец: Слушая музыку, я отдыхаю.
  Когда я слушаю музыку, я отдыхаю.
 3. Хорошо подготовившись к экзамену, вы ответили отлично. 2. Поняв
  новое правило, он выполнил грамматическое упражнение. 3. Понимая правило, он быстро решил задачу по физике. 4. Готовясь к экзамену, он никуда не ходил. 5. Отдыхая после работы, мы слушали музыку. 6. Окончив работу, я буду отдыхать. 7. Написав письмо, я поехал на почту.
  Упражнение 3. Замените придаточные предложения деепричастными
  оборотами.
 4. Когда я слушаю музыку, я отдыхаю. 2. Если ты будешь много работать,
  ты хорошо сдашь экзамены. 3. Если ты будешь заниматься в бассейне каждый
  день, то быстро научишься плавать. 4. Если он не будет заниматься, он не напишет контрольную работу. 5. Самир хорошо понимал текст, так как знал все
  слова. 6. Мы купили марки, когда отправляли письма. 7. Мы вернулись в общежитие, когда отправили письма. 8. Когда я сел в автобус, я увидел Юсуфа. 9.
  Хотя туристы прошли уже 20 км, они не чувствовали усталости. 10. Я пришел
  сюда, так как думал здесь встретить товарища.
  Упражнение 4. Закончите предложения так, чтобы получился рассказ.
  Его день
  Встав в 7 часов утра, … . Быстро позавтракав, … . Собрав свои книги, … .
  Придя в институт, … . Поднявшись на 2 этаж , … . Войдя в аудиторию, … . Сев
  на свое место, … . Слушая преподавателя, … . Ответив на вопрос, … . Потом,
  делая упражнения, … . Прочитав текст, … . Ответив на вопросы преподавателя,
  … . Придя в столовую, … . Хорошо пообедав, … . Сделав домашнее задание, … .

Упражнение 5. Дополните (письменно) следующие предложения
причастиями или деепричастиями. Назовите предложения, в которых
можно употребить как причастия, так и деепричастия.

 1. (Стоявший – стоя) … у окна студент приехал недавно из Ганы.
 2. (Привыкший – привыкнув) … вставать рано студент чувствовал себя хорошо.
 3. (Опоздавший – опоздав) … на занятия студент не вошел в аудиторию.
 4. (Разговаривающий – разговаривая) … с Виктором студент учится в нашем
  институте. 5. (Заболевшая – заболев) … Марта не ходила на занятия.
 5. (Играющий – играя) … на гитаре студент живет со мной в комнате.

Чтение и обсуждение текстов стр. 119-121.

Բառարանային ֆլեշմոբ

Հայերենի դարձվածաբանական բառարան

Աբրահամի գառ- հեզ, հնազանդ , անսացող

Ականջը բռնել- մեկին մի հաճելի լուր հաղորդել

Ահ քաշել- ահ՝ երկյուղ զգալ, վախենալ

Բախտը շինել- նպատակին հասնել, նպատականերն օգտագործված

Բախտի բան է- ճակատագրից, պատահականությունից է կախված

Գայլի գլխին ավետարան կարդալ- ապարդյուն կերպով ջանալ մեկին ուղիղ ճանապարհի բերել՝ խրատել

Գավազանի տակ առնել- իր իշխանությանը ենթարկել

Զահլան փախչել- խիստ ձանձրանալ

Էշը տանիքից իջեցնել- սխալն ուղղել

Էշի ականջում քնած- ապուշ, տխմար

Լաչակ չունենալ- անամոթ լինել

Լեզվից թույն կաթել- չար, խայթող լեզու ունենալ

Ծուռ բերան բանալ- մեկի մասին վատ խոսել, վատաբանել

Ծուռ քիթ- խորամանկ, տակետակ

Մաթ մնալ- սաստիկ զարմանալ, ապշել

Նստվածք թողնել- հարատևել, հետևանք թողնել

Յուղ լցնել կրակի վրա- ավելի բորբոքել գրգռել, հրահրել

Յուղ կապել- գիրանալ

Նազ անել- ցույց տալ, թե չի ուզում, չեմուչում անել

Պակաս տեղ չունենալ- անթերի, կատարյալ լինել

Պաղ երկաթ ծեծել- զուր աշխատանք կատարել

Վազ անել- չանել, չտալ

Վայ բերել- դժբախտություն՝ չարիք պատճառել

Սամթ գցել- հարմար առիթ որոնել

Փաթ առնել- կապվել, պապանձվել։