Նախադասությունները դարձնել հարցական և ժխտական

1․Her name is Jane.

Is her name Jane?

Her name isn’t Jane.

2.It is a black cup.

It is a black cup?

It is not black cup.

3. This is Yerevan’s map.

Is this Yerevan’s map?

This is not Yerevan’s map.

4. That film is good.

Is that film good?

That film isn’t good.

5. They are students of “Photography” department.

Are they students of «Photography» department?

They aren’t students of «Photography» department.

6. Those men are doctors.

Are those men docors?

Those men aren’t docors.

7. Tom and Ben are best friends.

Are Tom and Ben best friends?

Ton and Ben aren’t best friends.

8.This is my exercise book.

Is this my exercise book?

This os not my exercise book.

9. Moscow is a big city.

Is Moscow a big city?

Moscow isn’t a big city.

10. I am a quiet person.

Am I a quite person?

I am not quiet person.

Реклама

Տեղադրել am,is, are

 1. My mother is a teacher.
 2. My brother and I are good tennis players.
 3. Ann is at home. Her children … at school.
 4. My keys are in the bag.
 5. am interested in football.
 6. am afraid of dogs.
 7. Your hands are cold.
 8. They are in the garden.
 9. Mary is in her car. She is on her way home.
 10. We are at a lesson.
 11. It is an English newspaper.
 12. The walls in our classroom are yellow.
 13. The door and the window are white.
 14. This man is an engineer.
 15. Her mother is Italian, and her father is Australian.

 

 

Ալեանդրայի մասին

А вот древнегреческая история о любви. Однажды храбрый юноша Леандр полюбил жрицу Геро, которая жила на противоположном берегу пролива Геллеспонт, известного своими непредсказуемыми водными течениями. Чтобы видеться со своей возлюбленной, Леандру приходилось переплывать опасный пролив каждую ночь. Геро же зажигала на башне огонь, благодаря которому юноша всегда находил правильный путь. Но однажды во время шторма огонь погас, и юноша, не увидев спасительного света на башне, утонул. Геро выбежала на берег и стала звать Леандра, в надежде, что тот все-таки жив. Но утром прибрежные волны вынесли тело юноши на берег… Увидев это, Геро бросилась в волны прямо со скалы, чтобы умереть и воссоединиться со своим возлюбленным. В знак их преданной любви друг к другу на берегу вырос душистый кустарник, который и назвали олеандром

Եվ ահա հին հունական սիրո պատմությունը. Ժամանակին մի քաջ երիտասարդ Ալեանդեր սիրահարվեց Հերոսպոնտի նեղուցի հակառակ կողմում ապրող քահանայուհի Հերոսին, որը հայտնի էր իր անկախատեսելի ջրային հոսանքներով։Իր սիրեկանին տեսնելու համար Ալեանդերը ստիպված էր ամեն երեկո հատել վտանգավոր նեղուցը: Հերոսը կրակ վառեց աշտարակի վրա, որի շնորհիվ երիտասարդը միշտ գտավ ճիշտ ճանապարհը: Բայց մի անգամ փոթորկի ժամանակ կրակը դուրս եկավ, և երիտասարդը, չտեսնելով աշտարակի վրա փրկող լույսը, խեղդվեց: Հերոսը վազեց ափ, և սկսեց զանգահարել Ալեանդերին ՝ այն հույսով, որ նա դեռ ողջ է: Բայց առավոտյան առափնյա ալիքները տանում էին երիտասարդի մարմինը ափ ․․․ Տեսնելով դա, Հերոսը ժայռից ուղիղ շարժվեց դեպի , որպեսզի մահանա և վերամիավորվի իր սիրեկանի հետ: Որպես միմյանց հանդեպ նրանց հավատարիմ սիրո նշան, ափին աճեց անուշահոտ թուփ, որը կոչվում էր օլեանդեր:

Диалог «Знакомство»

Ситуация: вы хотите познакомиться с человеком, которого встретили в кинотеатре.

Гоар: Здравствуйте!

Тереза: Добрый день.

Гоар: Я бы хотел с вами познакомиться, у вас очень красивые глаза, прямо как у моей подруги.

Тереза: Очень приятно слышать. Конечно, давайте познакомимся!

Гоар: Как вас зовут?

Тереза: Меня зовут Тереза, очень приятно. А вас?

Гоар: А меня Гоар, очень приятно!

Тереза: Может, вы хотите выпить чаю и обсудить русскую литературу?

Гоар: Отличная идея! Мой любимый период – классицизм.

Тереза: У нас много общего!

Լանդշաֆտագիտություն

1.Ինչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտություն?

Լանդշաֆտագիտությունը ֆիզիկական աշխարհագրության մի բաժինն է, որնուսումնասիրում է աշխարհագրական լանդշաֆտը, այսինքն բնությունն է նրաուսումնասիրման օբյեկտը՝ բնական տարածքային համալիրը իր բոլոր բաղադրիչներով(երկրաբանական հիմք, ապարներ, ռելիեֆ, կլիմա, ջրեր, հողաբուսական ծածկույթ ևայլն), ուստի լանդշաֆտագիտությունը պետք է դասել բնական գիտությունների շարքին:

2.Որոնք են լանդշաֆտագիտության խնդիրները?

Լանդշաֆտագիտության խնդիրն է երկիրը դիտել որպես մի բարդ, բազմաթիվ գործոններով հյուսված համակարգ, այն ճանաչել բազմակողմանիորեն, որպեսզի ոչ միբաց տեղ չմնա, հնարավոր լինի լանդշաֆտը օպտիմացնել և այն դարձնել առավելագույնսարդյունավետ:

3.Ինչ է լանդշաֆտը?

Լանդշաֆտ բառը գերմանական է, որ նշանակում է տեղամաս, բնապատկեր Երկրիվրա՝ մեր շրջապատում:

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Կրավչենկո Ա. Ի. — Սոցիոլոգիա
 2. Կյուրեղյան Է. Ա.   – Կիրառական սոցիոլոգիա
 3. Մանուկյան Գ.Մ.- Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ
 4. Шестак  О.И. — Социология
 5. Ուսումնական ձեռնարկ, Մ. Շարոյան, Երևան 2013

Առաջադրանքներ

1.Բառակապակցությունն անվանիր մեկ բառով:
Յոթ գլխով- յոթգլխանի, ստրուկի մտքով-ստրկամիտ,լի և առատ-լիառատ, կյանքի հյութ-կենսահյութ, ցավից լլկված-ցավալլուկ, մոլոր մտքով-մտամոլոր,սուր ընթացող-սրնթաց,խելքը կորցրած-խելակորույս, նոր հայտնված-նորահայտ, մենակ ապրող-մենակյաց, խիստ բարքով-խստաբարո,երկար ապրող-երկարակյաց, նոր եկած-նորեկ, աչքին հաճելի-ալնհաճո:

2․Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով ստացիր նոր բարդ բառեր:
Հորդահոս-ինքնահոս, սառնորակ-բարձրորակ, անուշահամ-քաղցրահամ, կենսագիր-ձեռագիր, զբոսանավ-սուզանավ, կարմրազգեստ-կապտազգեստ,գայլաձուկ-շնաձուկՏրված բառերի վերջին բաղադրիչները փոխելով ստացիր նոր բառեր:
3.Բարձրախոս-բարձրաբերձ,դեղնակտուց-դեղնակարմիր,ջրաղաց-ջրհոս, աշխարհամարտ-աշխարհակալ,ծովածոց-ծովագնաց, լեռնագնաց-լեռնաշղթա: